När det är dags att flytta ihop med sin partner så är det viktigt att ha kolla på vilka saker som räknas som gemensamma och hur det går till vid en eventuell separation. I avsnittet om Att flytta ihop  så finns det viktiga information saker att tänka på när ett samboäktenskap ska inledas och upphöra.

 

 

 

 

 

Att flytta ihop: Att bli sambos innebär att två personer som har ett förhållande med varandra bestämmer sig för att flytta ihop till en gemensam bostad. För att sambolagen ska gälla så måste förhållandet ha pågått under minst sex månader och de båda personerna måste vara ogifta.  Det är viktigt att tänka på att bohag och bostad som införskaffats för gemensamt bruk inför och under förhållandet och sammanflyttningen kommer vid en eventuell separation att delas lika oavsett vems pengar som har använts vid köpet. Bohag är då saker som finns i hemmet exempelvis möbler, elektronik mm det är inte bilar, båtar eller andra saker som förvarar utanför hemmet därför är det viktigt att skriva samboavtal om de saker som finns utanför bostaden. Tips är att dela på betalningen av bostad och bohag eller skriva ett samboavtal som tyder på vem som har betalat och hur mycket och sen så att den personen ska få tillbaka sin andel vid eventuell försäljning. Samboavtal är ett juridiskt dokument där man kan bestämma sig om exempelvis hur saker ska fördelas vid en eventuell separation. Vid eventuell tvist så går det att vända sig till någon advokatbyrå som har hand om fall inom sambo äktenskap men det går också att vända sig dit om bara är ute efter råd för att försäkra sig om att det går rätt till. Ett sambo äktenskap upphör om en av parterna avlider, ingår äktenskap, eller om de flyttar isär.

Konsumenträtt:

Vad har man för rättigheter och skyldigheter som ungdom egentligen? det är en fråga som många ställer sig. Det är inte lätt att veta alla lagar och regler som kretsar kring ämnet, men det är bra att ha en uppfattning om vad som är rätt och fel när man är ute och handlar.

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för alla lagstiftningar som omfattar skyddsregler för konsumenter. Lagarna är stiftade för att styra din rätt som konsument men även vilka skyldigheter du har. Konsumentköplagen stiftades år 1973 och har sedan dess styrt köp mellan försäljare och konsumenter.

rättigheter och skyldigheter som konsument

Om du hittar ett fel på produkten du köpt så har du rätt att reklamera den hos försäljaren. Du har rätt att reklamera varan om skadan/felet fanns redan vid köp eller uppkommit under en tidsperiod på uppemot 6 månader, då har felet i grunden redan funnits vid köpets skede. Om det är du själv eller någon annan som skapat skadan på varan har du inte rätt till att reklamera den.

Dina rättigheter vid reklamation är:

 • Få reparation på varan som gått sönder.
 • Få  en likvärdig eller felfri vara.
 • Häva köpet och få pengarna tillbaka.
 • Få billigare pris på varan.
 • Få skadestånd.

Dina skyldigheter vid reklamation är:

 • Du måste själv kunna visa att det är fel på varan.
 • Du måste visa kvitto.
 • Du kan inte reklamera en vara efter en tidsperiod på 3 år.

 

Det finns ingen lag som säger att man har rätt till bytesrätt på produkten eller varan som man har köpt, men som man inte är nöjd över. Det är butiken/försäljaren som själva bestämmer om man som konsument ska ha rätt till att byta varan efter köp. Många försäljare väljer att ha bytesrätt under ett visst antal dagar efter köpet skett. Du kan inte få tillbaka pengarna för varan men du kan i vissa fall få ett tillgodokvitto, du kan då köpa något i samma butik.

 

Dina rättigheter vid bytesrätt:

 • Du har rätt till bytesrätt om butiken erbjudit det

 

Dina skyldigheter vid bytesrätt:

 • Kunna visa kvitto
 • Det är din skyldighet att fråga butiken/försäljaren om bytesrätt gäller.
 • Du måste lämna tillbaka varan i tid

Obeståndsrätt:

Om man har en skuld så är det viktigt att betala tillbaka den i tid, men vad händer om du inte har råd och betala skulden?

 1. Det första som händer då är att du får hem 2 olika påminnelse fakturor och påminnelseavgiften betalar du för en gång men dröjsmålsräntan är en löpande avgift som du måste betala hela tiden tills du betalar tillbaka din skuld.
 2. Det anda som händer om du inte betalar av påminnelse fakturorna är att inkasso som är ett bolag kommer att driva in dina skulder och skicka en inkassoavgift på 180 kronor till dig.
 3.  Fortsätter du och inte betala av dina avgifter kommer kronofogden att tvinga in en betalning.
 4. Det som som händer sen är att du får en betalningsanmärkning som gör det svårt för dig att senare i livet hyra en lägenhet, skaffa mobil abonnemang, låna pengar med mer och betalningsanmärkningen försvinner inte även om du betalar av din skuld tillslut utan det försvinner 3 år efter att du har fått det.
 5. Det sista som sker när om fortfarande inte har betalat skulden är att kronofogden kommer att besluta om en utmätning som innebär att dem kommer se om du har pengar på banken, saker i hemmet som du kan sälja för att kunna betala skulden.

Innan du sätter dig själv i en skuld är det viktigt att veta om du har råd att betala tillbaka den i tid längre fram i livet!

Om du hamnar i en tvist med någon som du har lånat pengar av så kan du få stöd och hjälp om du vänder dig till hallå konsument, din kommunala konsumentvägledning eller konsumenternas bank och finansbyrå. I vissa fall som när de gäller sms lån så kan du då vända dig till ARN!

 

Källor:

http://lawline.se/answers/1220

http://www.juristjouren.se/samboskap-och-separation.html

https://www.maklarhuset.se/artikel/att-tanka-pa-nar-du-blir-sambo