Konsumenträtt:

Vad har man för rättigheter och skyldigheter som ungdom egentligen? det är en fråga som många ställer sig. Det är inte lätt att veta alla lagar och regler som kretsar kring ämnet, men det är bra att ha en uppfattning om vad som är rätt och fel när man är ute och handlar.

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för alla lagstiftningar som omfattar skyddsregler för konsumenter. Lagarna är stiftade för att styra din rätt som konsument men även vilka skyldigheter du har. Konsumentköplagen stiftades år 1973 och har sedan dess styrt köp mellan försäljare och konsumenter.

rättigheter och skyldigheter som konsument

Om du hittar ett fel på produkten du köpt så har du rätt att reklamera den hos försäljaren. Du har rätt att reklamera varan om skadan/felet fanns redan vid köp eller uppkommit under en tidsperiod på uppemot 6 månader, då har felet i grunden redan funnits vid köpets skede. Om det är du själv eller någon annan som skapat skadan på varan har du inte rätt till att reklamera den.

Dina rättigheter vid reklamation är:

 • Få reparation på varan som gått sönder.
 • Få  en likvärdig eller felfri vara.
 • Häva köpet och få pengarna tillbaka.
 • Få billigare pris på varan.
 • Få skadestånd.

Dina skyldigheter vid reklamation är:

 • Du måste själv kunna visa att det är fel på varan.
 • Du måste visa kvitto.
 • Du kan inte reklamera en vara efter en tidsperiod på 3 år.

Det finns ingen lag som säger att man har rätt till bytesrätt på produkten eller varan som man har köpt, men som man inte är nöjd över. Det är butiken/försäljaren som själva bestämmer om man som konsument ska ha rätt till att byta varan efter köp. Många försäljare väljer att ha bytesrätt under ett visst antal dagar efter köpet skett. Du kan inte få tillbaka pengarna för varan men du kan i vissa fall få ett tillgodokvitto, du kan då köpa något i samma butik.

Dina rättigheter vid bytesrätt:

 • Du har rätt till bytesrätt om butiken erbjudit det

Dina skyldigheter vid bytesrätt:

 • Kunna visa kvitto
 • Det är din skyldighet att fråga butiken/försäljaren om bytesrätt gäller.
 • Du måste lämna tillbaka varan i tid