Att bli sambos innebär att två personer som har ett förhållande med varandra bestämmer sig för att flytta ihop till en gemensam bostad. För att sambolagen ska gälla så måste förhållandet ha pågått under minst sex månader och de båda personerna måste vara ogifta.  Det är viktigt att tänka på att bohag och bostad som införskaffats för gemensamt bruk inför och under förhållandet och sammanflyttningen kommer vid en eventuell separation att delas lika oavsett vems pengar som har använts vid köpet. Bohag är då saker som finns i hemmet exempelvis möbler, elektronik mm det är inte bilar, båtar eller andra saker som förvarar utanför hemmet därför är det viktigt att skriva samboavtal om de saker som finns utanför bostaden. Tips är att dela på betalningen av bostad och bohag eller skriva ett samboavtal som tyder på vem som har betalat och hur mycket och sen så att den personen ska få tillbaka sin andel vid eventuell försäljning. Samboavtal är ett juridiskt dokument där man kan bestämma sig om exempelvis hur saker ska fördelas vid en eventuell separation. Vid eventuell tvist så går det att vända sig till någon advokatbyrå som har hand om fall inom sambo äktenskap men det går också att vända sig dit om bara är ute efter råd för att försäkra sig om att det går rätt till. Ett sambo äktenskap upphör om en av parterna avlider, ingår äktenskap, eller om de flyttar isär.

Källor:

http://lawline.se/answers/1220

http://www.juristjouren.se/samboskap-och-separation.html

https://www.maklarhuset.se/artikel/att-tanka-pa-nar-du-blir-sambo